filezwaarte.nl

de totale lengte maal de tijdsduur
van de files op de Nederlandse wegen


Kies uw weergave:
filezwaarte het afgelopen jaar, vorig jaar, eerverleden jaar ...
filezwaarte sinds 2007 (voortschrijdend gemiddelde) + weekgegevens
filezwaarte sinds 2007 (voortschrijdend gemiddelde)
 


Zie ook filelengte.nl voor actuele grafieken per dag.4.filezwaarte.nl/index.php     2021-01-23 00:11:51.